Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Ogrody przedsiębiorczości - Aglomeracja jutra

Wiemy, że aglomeracja śląsko-zagłębiowska ma ogromny potencjał gospodarczy - często nie wykorzystany. 

Wierzymy, że może się to zmienić dzięki ścisłej współpracy przy realizacji konkretnych projektów między przedstawicielami biznesu, trzeciego sektora i administracji publicznej.
Doskonałym miejscem do nawiązania współpracy, spotkań i rozmów w tym obszarze była Konferencja "Ogrody przedsiębiorczości - aglomeracja jutra" prowadzona w formie otwartych warsztatów. 

Konferencja odbyła się 13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Muzeum Śląskiego. Każdy z uczestników mógł pokazać co robi i zapraszać do współpracy.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG wziął udział w wydarzeniu prezentując temat "Usługi proinnowacyjne w aglomeracji jutra".
Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi pomysłami. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne warsztaty!

Więcej informacji na stronie: http://www.ogrodyprzedsiebiorczosci.pl