Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dziękujemy uczestnikom Dni Otwartych EU!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w warsztatach
Górnictwo na Fali w Kopalni GUIDO w Zabrzu 
w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 12 i 13 maja 2016 r.! 

Pragnąć rozbudzać naukowe pasje wśród młodzieży i popularyzować naukę w środowisku lokalnym, w  ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Ścieżki Kopernika”, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic wraz z Zabytkową Kopalnią Węgla Guido w Zabrzu realizował projekt „Górnictwo na Fali”. W ramach projektu w Zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu, na głębokości 320 m, zamontowano stanowiska dydaktyczne dla uczestników projektu.
Prócz wiedzy z dziedziny techniki i fizyki uczestnikom pokazano jak wygląda zakład górniczy pod ziemią, które parametry decydują o jakości eksploatowanego węgla, jak przeprowadza się taką ocenę, czemu służy transport podziemny oraz z jakimi zagrożeniami związana jest działalność kopalni węgla kamiennego. Uczestnicy projektu otrzymali pełny dostęp do aparatury pomiarowej, sami mogli wykonać pomiar, a następnie odczytać i przeanalizować jego wyniki.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Choć projekt zakończył się w 2014 roku, to dla wszystkich spóźnialskich była jeszcze szansa!

Twórcy projektu „Górnictwo na Fali” przyłączyli się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich aby wznowić doświadczalne zajęcia z fizyki w dniach 12 i 13 maja 2016 r.

 

Więcej informacji o akcji Dni Otwarte EU: tutaj.