Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Międzynarodowa konferencja - zarządzanie ryzykiem w infrastrukturach krytycznych CIRAS

8 czerwca 2016 roku w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zarządzania ryzykiem w infrastrukturach krytycznych. Konferencja była rezultatem projektu pn. CIRAS (Critical infrastructure risk assessment support – http://www.cirasproject.eu/. Projekt był realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w którego skład weszły: ATOS (Hiszpania), CESS (Niemcy) oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, w ramach programu Komisji Europejskiej (Directorate-General for Home Affairs) – Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks (CIPS).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!