Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Srebrny Medal INTARG 2016 dla rozwiązania OpenArt!

 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 za rozwiązanie OpenArt - "Sztuka współczesna dla wszystkich". OpenArt to innowacyjne w skali światowej rozwiązanie w postaci multimedialnego przewodnika - aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) ułatwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy. Rozwiązanie zapewnia automatyczną identyfikację eksponatów muzealnych oraz lokalizację zwiedzającego w muzeum i może zostać wdrożone w innych muzeach i galeriach jako nowy produkt/usługa mająca na celu eliminację wykluczenia społecznego z kultury.

Rozwiązanie zostało opracowane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG przy współpracy z: 

  • Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych,
  • Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,
  • Muzeum Narodowym w Krakowie,
  • Muzeum Narodowym w Warszawie,
  • Fundacją Siódmy Zmysł, 
  • Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK,
  • Centrum Transferu Technologii EMAG.


Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 15 czerwca 2016 r. w Katowicach.