Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Certyfikat akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne

Z przyjemnością informujemy, że
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
pozytywnie przeszedł procedurę oceny Ministerstwa Rozwoju
i w dniu 23 czerwca 2016 r. otrzymał
akredytację ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne.


Ośrodki innowacji to podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem.
Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

  • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
  • inkubatory technologiczne;
  • centra transferu technologii;
  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
  • centra innowacji.

więcej można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju tutaj.