Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nowy Statut Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Informujemy, że z dniem 3 września 2016 r. zmianie uległ Statut Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, co jest następstwem zmiany ministra nadzorującego, którym jest Minister Cyfryzacji. W związku z tym określone też zostały nowe obszary działania, którymi są:

  • Informatyka stosowana, 
  • Informatyka techniczna, 
  • Technologia informacyjna w monitorowaniu, 
  • Badania laboratoryjne, certyfikacja i atestacja. 

Statut EMAG w nowym brzmieniu został opublikowany i jest dostępny pod adresem: http://e-dziennik.mc.gov.pl/#/legalact/2016/37/. Zawiera on także szczegółowe zakresy działania w powyższych obszarach.