Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Poprawa Warunków Pracy”

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Poprawa Warunków Pracy” za opracowanie pt.: System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest najstarszym i największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Tegoroczna edycja jest już 44. z kolei. Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy wielu instytucji zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce 9 grudnia 2016 r. w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia wręczyli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Profesor Danuta Koradecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki oraz Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska.

Autorami nagrodzonej pracy są: 
Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach: Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko.
Przedstawiciele Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG: Marcin Małachowski, Dariusz Felka.
Przedstawiciel firmy Sevitel Sp. z.o.o.: Marek Bereza.