Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG patronem programu Miasto Świadome, którego I debata "Katowice. Miasto Świadome. Miasto integrujące" już za nami.

"Katowice. Miasto Świadome. Miasto integrujące"

Dnia 16.01.2017 roku w Willi Goldsteinów odbyła się pierwsza debata II edycji ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome" pt. "Katowice. Miasto integrujące". W debacie udział wzięli m.in. zastępca Prezydenta miasta, Wiceprezydent Marzena Szuba, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, a także grono ekspertów związanych z tematyką smart cities oraz nowymi technologiami.

Debata w Katowicach jest częścią autorskiego programu "Miasto Świadome" The Keryx Group, podsumowującego osiągnięcia i oczekiwania urzędów miejskich w zakresie wdrożeń inteligentnych miast. Na program składają się: badanie jakościowe przeprowadzone w formie wywiadu IDI z Prezydentami miast uczestniczących w II edycji, cykl debat w formule okrągłych stołów w czterech miastach oraz publikacja podsumowująca. Celem programu "Miasto Świadome" jest poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone w przestrzeni miejskiej (nowe systemy i technologie), a tym samym podniosłyby efektywność funkcjonowania miast.

Podczas debaty w Katowicach eksperci i urzędnicy starali się odpowiedzieć na pytania, jak we współpracy z obywatelami można integrować miasto w skali mikro, a także jakich instrumentów użyć, aby zintegrować Katowice z otoczeniem i uczynić z nich jedną z najprężniej rozwijających się metropolii w Europie. W przypadku integracji wewnątrz miasta ciekawym elementem jest integracja elementów przestrzeni miejskiej. "- Każdy z nas oczekuje lepszego życia, spokoju, ale też, aby w sposób wiarygodny docierały do niego informacje już przefiltrowane, które są mu potrzebne. Integracja w budynku ma na celu przygotowanie właśnie spersonalizowanych informacji dla użytkownika. Użytkownik otrzyma to, co jest mu potrzebne i będzie w stanie samodzielnie zarządzać informacją w przestrzeni budynku" - mówił Dyrektor d/s rozwoju Mariusz Ostrowski z APA Group. Partner kancelarii Wierzbowski Eversheds, mec. Arwis Mednis, zwrócił natomiast uwagę na zmianę przepisów w ramach zabezpieczenia danych zbieranych przez miasto: -"Przepisy, które wejdą w życie będą dawały większą elastyczność w zakresie zabezpieczenia danych, tzn. trzeba będzie oceniać ryzyko, jakie jest związane z ewentualnym naruszeniem praw i wolności obywatelskich i dopasować do tego środki zabezpieczenia. Czyli nie tak jak dotychczas, gdy przepisy bardzo restrykcyjnie mówią o tym, co trzeba robić, żeby zabezpieczyć dane, tylko przepisy będą mówiły, że w zależności od tego, jakie dane są przetwarzane, należy ocenić najpierw ryzyko, a następnie dostosować zabezpieczenie do tego ryzyka". Konkluzje debaty stanowiły rekomendacje jak rozwijać markę miasta na arenie międzynarodowej.

II edycja Programu "Miasto Świadome" organizowana jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowic Pana Marcina Krupy, Ministerstwa Cyfryzacji, a także Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Instytutu Rozwoju Miast, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Konsorcjum Smart Power Grids Polska.

Partnerami debaty w Katowicach była śląska firma APA Group z Gliwic oraz kancelaria Wierzbowski Eversheds z Warszawy.

Kolejne debaty okrągłych stołów odbędą się:

16.02.17 - w Rzeszowie
27.02.17 - w Szczecinie
01.03.17 - w Kielcach