Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziałów SEP zakończone

Dnia 19 marca 2018 r., w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady otworzył ustępujący Prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, który w wyniku wyborów został ponownie wybrany na to stanowisko. Spotkanie rozpoczęto od powitania przybyłych gości i uczczenia pamięci Zmarłych związanych ze Stowarzyszeniem. Przybyłych gości przywitał także Dyrektor Instytutu EMAG – dr hab. inż. Stanisław Trenczek. W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie medali i odznaczeń. Spotkanie miało charakter organizacyjny, sprawozdawczy i elekcyjny i przebiegło nadzwyczaj sprawnie. Udział w nim wzięło blisko 80 Delegatów. Zastęcpa dyrektora Instytutu EMAG - dr inż. Artur Kozłowski został wybrany na Członka Zarządu OZW SEP oraz Delegatem na XXXVIII Walny Zjazd SEP>

SEP 6 SEP 5

SEP 4 SEP 3

SEP 2 SEP 1