Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Ruszyły prace nad projektem KSO3C!

Miło nam poinformować, że EMAG wraz z dwoma jednostkami naukowo-badawczymi rozpoczął realizację projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa pod nazwą KSO3C. Wszystkie jednostki realizujące projekt są nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji.

Efektem prac będzie powstanie struktury organizacyjnej oraz wypracowanie jednolitych metod oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług teleinformatycznych (schemat certyfikacji). Dzięki przystąpieniu do porozumień międzynarodowych i spełnieniu bardzo rygorystycznych warunków kwalifikacji, polski schemat oceny i certyfikacji będzie wydawał uznawane globalnie certyfikaty cyberbezpieczeństwa. 

KSO3C nabiera szczególnego znaczenia w kontekście powstających w Unii Europejskich regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, a w szczególności Rozporządzenia dotyczącego Europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa (tzw. Cybersecurity Act).

Więcej o projekcie KSO3C

Projekt KSO3C jest realizowany w ramach programu krajowego CyberSecIdent, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem CyberSecIdent jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych. Do tej pory w ramach tego programu uruchomiono 10 projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

https://www.kso3c.pl