Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

International Mining Forum 2019

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku w Katowicach odbyła się kolejna, 15. już edycja tej konferencji. Forum tym razem zorganizowane było pod hasłem: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0.

Wiodącym tematem konferencji była prezentacja przemian w polskim i światowym górnictwie na przełomie stuleci, ale też wyzwań, jakie stoją przed branżą u progu XXI wieku. Dotyczy to w szczególności wdrożenia oraz wykorzystania w kopalniach nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych, szerokiej analizy gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania.

Celem IMF 2019 była odpowiedź na pytania, które z pomysłów, koncepcji, idei i rozwiązań forum z 2017 roku udało się wdrożyć? 

Głównymi tematami tegoroczne edycji IMF były:

  • inteligentne systemy teleinformatyczne; cyfryzacja – big data – data mining,
  • automatyzacja i robotyzacja w podziemnej eksploatacji złóż,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie podziemnym w okresie kompleksowej transformacji cyfrowej,
  • perspektywiczne techniki i technologie głębienia szybów,
  • węgiel – koks – gaz – wodór i nanostruktury węglowe, jako odpowiedź na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • „drugie życie” terenów pogórniczych,
  • automatyzacja w procesie robót przygotowawczych,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, wzorem lat wcześniejszych, brał czynny udział w Forum oraz w towarzyszących mu Sesjach Planarnych i Tematycznych. Artur Kozłowski dyrektor naszego instytutu szczególnie aktywnie uczestniczył w sesjach: „Cyfrowa Transformacja i Cyberbezpieczeństwo” oraz „Górnictwo 4.0 na rzecz poprawy bezpieczeństwa w procesie eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych”.