Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Konferencja IWSI 2015 - dziękujemy!

W dniach 25-26 września 2015 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbyła się X edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym".

Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa informatycznego.

Organizatorami wydarzenia były: Wyższa Szkoła Biznesu, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  • Zastosowanie badań naukowych z zakresu Internetu
  • Sieci komputerowe i Internet
  • Wirtualizacja i Cloud Computing
  • Informatyka kwantowa a bezpieczeństwo informacji
  • Ciągłość działania systemów komputerowych
  • Architektura informatycznych systemów zarządzania
  • Zarządzanie procesami biznesowymi i architektura korporacyjna

Wynikiem X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Internet w Społeczeństwie Informacyjnym” będą recenzowane monografie naukowe.

Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji.