Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Konferencja - dziękujemy!

W dniu 25 września 2015 r. w siedziebie Instytutu Technik Innowacyjncych EMAG odbyła się konferencja pt.: "Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych".

Konferencja została zorganizowana przez Index Copernicus, przy współpracy z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG. Główne zagadnienia podczas konferencji dotyczyły zasady oceny czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku. Uczetnicy konferencji mieli możliwość dowiedzieć się o wymaganiach dla czasopism naukowych w kontekście systemu Polskiej Bibliografii Naukowej. Zaprezentowano także zagadnienia związane z POL-index oraz narzędzia wspierające zarządzanie bibliografią załącznikową w redakcji czasopisma naukowego - na wybranych przykładach.
 

Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy.