Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kreatywny Śląsk - dziękujemy!

18 listopada 2015 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji "ICTECH. Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk", organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Celem konferencji była prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez jednostki naukowe i przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Śląska oraz dyskusja nad wyzwaniami śląskiego sektora przemysłów kreatywnych. Wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów i rozwoju współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował następujące obszary:

  • Administracja publiczna. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Ochrona zdrowia
  • Informatyka w przemyśle – zarządzanie i wytwarzanie

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących firmy i instytucje związane z nowymi technologiami, polskie i zagraniczne uczelnie oraz instytuty naukowe; wśród przysłuchujących się obradom byli także studenci i uczniowie szkół średnich z terenu naszego województwa. Podczas czterech sesji (sesji plenarnej, trzech sesji równoległych) zapoznali się oni z 30 referatami przygotowanymi przez ponad 40 autorów.

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Cyfryzacji i Automatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronatem wydarzenie objęło również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Patroni medialni konferencji: TVP o/Katowice, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, portal Naszemiasto.pl, miesięcznik Śląsk oraz czasopismo branżowe "Mining. Informatics Automation and Electrical Engineering".

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, autorom referatów i wystąpień, prowadzącym sesje, Radzie Programowej oraz Patronom i Sponsorom. Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji!