Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w warsztatach Górnictwo na Fali w Kopalni GUIDO w Zabrzu  w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 12 i 13 maja 2016 r.!  Pragnąć rozbudzać naukowe pasje wśród młodzieży i popularyzować naukę w środowisku lokalnym, w  ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Ścieżki Kopernika”,…
Wiemy, że aglomeracja śląsko-zagłębiowska ma ogromny potencjał gospodarczy - często nie wykorzystany.  Wierzymy, że może się to zmienić dzięki ścisłej współpracy przy realizacji konkretnych projektów między przedstawicielami biznesu, trzeciego sektora i administracji publicznej. Doskonałym miejscem do nawiązania współpracy, spotkań i rozmów w tym obszarze była Konferencja "Ogrody przedsiębiorczości - aglomeracja…
Z cyklu "Piszą o nas" ... Magazyn Gospodarczy "Fakty" opublikował artykuł poświęcony działalności naszego Instytutu, w skrócie opisując doświadczenie i potencjał do dalszego działania i rozwoju w dziedzinie informatyki stosowanej. Zapraszamy do lektury! Artykuł można przeczytać tutaj.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny  i wśród przyjaciół!
Projekt „AudioMovie” ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) oraz audionapisów (AS) osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej…