Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dnia 19 marca 2018 r., w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady otworzył ustępujący Prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, który w wyniku wyborów został ponownie wybrany na to stanowisko. Spotkanie rozpoczęto…
Dobiegła końca Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowana w dniach 4-6 marca przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. nowym dziedzinom i dyscyplinom naukowym i wdrożeniu Ustawy 2.0. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas…
Z dniem 1 lutego Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczął realizację projektu pt.: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” pod akronimem CRZ. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej…
Solidne Firmy nie mają urlopu i przez cały rok pracują nad swoim wizerunkiem. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG kolejny raz dowiódł, że jest firmą godną zaufania - został uhonorowany certyfikatem Solidna Firma już po raz dziewiąty z rzędu.Uroczysta Gala podczas, której Laureatom Programu wręczano certyfikaty, miała miejsce 9 lutego 2018 w…
W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procesie certyfikacji zamiejscowego oddziału Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Białymstoku przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na łamach aktualności Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego opubliokwany został krótki artykuł. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem tutaj.