Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dobiegła końca Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowana w dniach 4-6 marca przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. nowym dziedzinom i dyscyplinom naukowym i wdrożeniu Ustawy 2.0. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas…
Z dniem 1 lutego Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczął realizację projektu pt.: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” pod akronimem CRZ. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej…
Solidne Firmy nie mają urlopu i przez cały rok pracują nad swoim wizerunkiem. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG kolejny raz dowiódł, że jest firmą godną zaufania - został uhonorowany certyfikatem Solidna Firma już po raz dziewiąty z rzędu.Uroczysta Gala podczas, której Laureatom Programu wręczano certyfikaty, miała miejsce 9 lutego 2018 w…
W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procesie certyfikacji zamiejscowego oddziału Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Białymstoku przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na łamach aktualności Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego opubliokwany został krótki artykuł. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem tutaj.  
Z dniem 2 stycznia Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczął realizację projektu pt.: Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych” pod akronimem POM-PY. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII. Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu określającego w sposób…