Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Historia

O Instytucie EMAG

Historia ŁUKASIEWICZ - Instytutu EMAG sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1957 r., z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z Instytutem Mechanizacji Górnictwa powstał Instytut Doświadczalno-Konstrukcyjny Przemysłu Węglowego, który w 1958 r. zmienił nazwę na Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego.

W latach 1974-1975 r. doszło do zmian w strukturze ZKMPW, kształtujących zarys przyszłego EMAG-u. Formalnie usankcjonowano je zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki, który dnia 30 grudnia 1975 r. powołał do życia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG. W 1990 r. w wyniku zachodzących zmian na bazie zakładu o nazwie Ośrodek Badawczy Elektroniki i Automatyki Górniczej w Katowicach zarządzeniem ministra przemysłu utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, który w 1992 r. zmienił nazwę na Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

Już w ciągu niespełna kilkunastu lat od utworzenia osiągnęliśmy pozycję znaczącego i cenionego ośrodka naukowo-badawczego, zwłaszcza w obszarach automatyki przemysłowej, systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych oraz aparatury. Znakomita kadra oraz potencjał naukowo-badawczy pozwoliły na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. Marka EMAG stała się rozpoznawalna i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą – wszędzie tam, gdzie prowadzone są procesy wydobywcze – w krajach byłego Związku Radzieckiego, Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu.

1 stycznia 2007 roku w wyniku konsolidacji polskich jednostek badawczo-rozwojowych do Centrum EMAG zostały włączone: Instytut Systemów Sterowania (ISS) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej (OBRGE). Od tego czasu rozwijana jest działalność w obszarze informatyki stosowanej. Od 9 września 2009 r. jednostka nosi nazwę Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Od początku 2016 r., po zmianie organu nadzorującego z ministra gospodarki na ministra cyfryzacji, Instytut EMAG rozwija badania naukowe i prace rozwojowe w zmodyfikowanych obszarach działania: informatyka stosowana, informatyka techniczna, technologia informacyjna w monitorowaniu oraz kontynuuje badania laboratoryjne związane z certyfikacją i atestacją.
eHistoria.jpg