Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kierownictwo

Dyrektor

eZcaDyrektora.jpg
dr inż. Artur Kozłowski
profesor instytutu
 
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w zakresie „Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych” oraz studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie „Metody zarządzania współczesną organizacją”. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Posiada Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Współautor urządzeń i systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń, w tym urządzeń zasilających, zabezpieczeniowych, aparatury łączeniowej wdrożonych do przemysłu. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor i autor zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Zagłębia Węglowego) oraz Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Odznaczony przez Zarząd Główny SEP medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zastępca dyrektora ds. strategii

Krzysztof Głomb.png

mgr Krzysztof Głomb
Zastępca dyrektora ds. strategii 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Europejski ekspert w zakresie rozwoju cyfrowego społeczeństwa informacyjnego. Prelegent ponad 140 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Autor i redaktor strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, studiów regionalnych oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia. Lider strategicznych projektów wsparcia eRozwoju wybranych województw. Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”. W latach 1998 - 2002 członek zarządu oraz dyrektor ds. projektów międzynarodowych spółki samorządowej Municipium SA w Warszawie. Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie. Aktywny działacz na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002 – 2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group działających w ramach i2010 High Level Group. Od maja 2004 r. wiceprezydent, a od kwietnia 2007 r. do końca 2008 r. prezydent organizacji European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET). Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008). Do 2014 r. Członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji w 5-ciu kolejnych kadencjach. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider powołanego w lutym 2014 roku eksperymentalnego centrum edukacji cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Laureat nagrody „Kryształowej Brukselki” (2002) oraz Nagrody im. Marka Cara (2003). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009) za zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Główny księgowy, prokurent

eGKsiegowy.png

mgr Katarzyna Wilk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość – specjalność Rachunkowość. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 58032/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prokurent

M Sikora.png

dr hab. Marek Sikora
profesor instytutu

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności zastosowania matematyki. Od 1993 r. pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie informatyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, a w 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki. Od 1998 roku zatrudniony również jako pracownik Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i sekretarza naukowego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym wielu publikowanych w prestiżowych czasopismach (m.in. m.in. Expert Systems with Applications, Information Sciences, Engineering Applications of Artificial Intelligence, BMC Bioinformatics). Recenzent wielu czasopism naukowych związanych z tematyką algorytmów uczących się, inteligencji obliczeniowej i systemów wspomagania decyzji.
Były członek komitetów programowych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji. Kierownik i wykonawca krajowych i europejskich projektów badawczo-wdrożeniowych.
Członek IEEE, International Rough Set Society, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Stowarzyszenia Bioinformatycznego. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.