Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Skład RADY NAUKOWEJ Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
21 listopada 2018 r.

Przewodniczący
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS,  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor instytutu EMAG
(od 11 grudnia 2018 r.) dr inż. Zbigniew ISAKOW, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor instytutu EMAG​

Członkowie
mgr Łukasz DUDKIEWICZ – Ministerstwo Cyfryzacji
dr Agnieszka HANKUS-KUBICA – Jastrzębska Spółka Węglowa SA
dr inż. Marek HOŁYŃSKI 
mgr Anna HUZARSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr Iwona KOSTORZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr Joanna KUROWSKA-PYSZ Akademia WSB
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor Instytutu EMAG​
mgr Agata MIAZGA – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Jacek PAZIEWSKI – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Adam PIASECKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Jarosław SMYŁA – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG