Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Usługi badawcze

Centrum Naukowo-Badawcze

eofertaCNB.jpg
Oferujemy innowacyjne rozwiązania biznesowe. 
Nowoczesne i bezpieczne, sprawdzone w praktyce!

Kierownik
Marek Sikora

Oferujemy

 • opracowanie i implementacja systemów informatycznych,
 • implementację nowoczesnych technologii semantycznych,
 • bezpieczeństwo systemów biznesowych i analizę ryzyka,
 • systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji,
 • miernictwo przemysłowe i pomiary jakości kopalin,
 • audyty energetyczne,
 • aparaturę i systemy medyczne,
 • opracowanie i implementacje systemów wspomagania decyzji,
 • statystyczną i eksploracyjną analizę i wizualizację danych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności.

Realizacja prac w zakresie:

Systemy informatyczne:
 • projektowanie i implementacja systemów,
 • integracja systemów informatycznych,
 • mobilne rozwiązania dla biznesu,
 • animacje i wizualizacje 3D.
Technologie semantyczne:
 • praktyczne zastosowania technik semantycznych (Semantic Web) w zarządzaniu i odkrywaniu wiedzy,
 • semantyczna integracja systemów informatycznych.
Bezpieczeństwo biznesowe:
 • zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji,
 • projektowanie i ocena zabezpieczeń produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w biznesie.
Automatyka, telekomunikacja i bezpieczeństwo:
 • sterowanie i kontrola maszyn,
 • bezpieczna transmisja sygnałów i danych,
 • zabezpieczanie urządzeń i pracowników przed zagrożeniami,
 • systemy i urządzenia do oceny zagrożenia sejsmicznego,
 • monitorowanie parametrów środowiska,
 • systemy specjalne na potrzeby ratownictwa,
 • systemy zasilania wraz z kompensacją mocy biernej i filtrami wyższych harmonicznych.
Miernictwo przemysłowe:
 • metody i urządzenia do kontroli parametrów jakościowych kopalin,
 • przyjazne dla środowiska systemy monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi.
Audyty energetyczne:
 • audyt dla oceny przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • audyt termomodernizacyjny i remontowy.
Aparatura medyczna:
 • systemy wykorzystujące obiektywne metody badania słuchu,
 • systemy do badania układu równowagi,
 • audiometria tonalna, audiometria tonalna rozszerzona o testy słowne,
 • systemy wspomagania diagnozy,
 • analiza sygnałów biomedycznych.

Systemy wspomagania decyzji i analiza danych:
 • analiza i wizualizacja danych,
 • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji,
 • projektowanie baz i hurtonwni danych dedykowanych dla celów przetwarzania dużych zbiorów danych o charakterze strumieniowym.

Wspomaganie niepełnosprawnych:
 • systemy informacji publicznej dla wszystkich,
 • projektowanie interfejsów użytkownika zgodnych z wymaganiami dostępności i zasadami projektowania uniwersalnego,
 • audiodeskrypcja i lokalizacja obiektów.

Wybrane prace badawczo-usługowe 2011-2016