Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
wtorek, 04 lipiec 2017

EMAG wspiera rozwój kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego

Logotyp Kultura bezpieczenstwa w transporcie kolejowym RGB

Wzrasta zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Bezpieczeństwo to jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju tej branży. Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania będą wspierać rozwój kultury bezpieczeństwa. W związku z tym 29 czerwca 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się II oficjalne spotkanie dotyczące rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, podczas którego blisko 30 nowych Sygnatariuszy podpisało Deklarację w tej sprawie. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele przewoźników, zarządców, przedsiębiorstw  odpowiedzialnych za utrzymanie oraz jednostek certyfikujących. W gronie tym znalazł się również Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Podpisanie deklaracji rozpoczyna etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej.

deklaracja bezpieczenstwa