Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
piątek, 17 kwiecień 2020

Nauka bez barier – projekt

Zaproszenie do udziału w projekcie Nauka bez Barier

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zaprasza środowisko akademickie, przedsiębiorców oraz studentów z niepełnosprawnością zainteresowanych współpracą w ramach działalności B+R do udziału w projekcie „Nauka bez Barier”.

Twórcą projektu jest Fundacja Neuron+, działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością. Patronem projektu jest Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wspieranie dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością - m.in. propagowanie idei likwidacji barier, zachęcenie uczelni wyższych do rozszerzania swojej oferty edukacyjnej i naukowej dla osób z niepełnosprawnością, aktywizacja osób z niepełnosprawnością do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego czy komercjalizacja dorobku naukowego zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na stronie www.naukabezbarier.pl.

ŁUKASIEWICZ – EMAG, realizator projektów: INFOMAT-E, AudioMovie oraz OPENArt, zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do wspólnego tworzenia środowiska bez barier.